Skip to the content

Foreningens historie kort fortalt.

Navn: Tyrstrup Andelsboligforening af 1955

I 1955 manglede Tyrstrup Mejeri boliger til sine mejerister, og tanken om oprettelse af en andelsboligforening til afhjælpning af denne mangel opstod. Der blev indledt forhandlinger med proprietær Schultz Petersen, Brødremenigheden og Tyrstrup Kommune om køb af jord, og den stiftende generalforsamling afholdtes på forsamlingsgården Frej den 9. december samme år.

Året efter begyndte opførelsen af afdeling A med 10 boliger på Vestervang og Præstegårdsvej. Først i 1967 blev afdeling B opført med 9 boliger på Banckesvej.

1981: I de næste knapt 15 år var der ingen byggeaktiviteter, men i 1981 lød startskuddet til afdeling 3 med 34 boliger i Skovparken - de gule huse. Og op igennem 1980’erne gik det stærkt.

1982: I afdeling 4 byggedes 15 boliger på Muldtoften i Hejls.

1983 - 1985:Afdeling 5, den største afdeling, har 54 boliger i Skovparken - de røde huse. Der blev også opført en lille dagligvarebutik drevet af købmand Anders Henriksen. Da den lukkede i 1989, overtog foreningen bygningen, som i dag rummer kontor og beboerhus.

Tømmervænget 1987:I afdeling 7 på Gl. Kongevej 10 opførtes
 18 lette kollektivboliger. Dette år blev der også
 bygget 6 ungdomsboliger i Luneparken.

 1988: Afdeling 6 er fordelt med 8 boliger på Åbrinken
 i Taps, 7 på Vestergade i Stepping og 8 i J. A.
 Petersenspark i Sjølund. Samme år blev afdeling 9
 yderligere 14 lette kollektivboliger opført på
 Engløkke i Hejls.

 1989: Ejendommen Lindegade 1 blev købt og
 indrettet til 8 ungdomsboliger.

 1990: I afdeling 12 på Tømmervænget står 37
 lejligheder, heraf 5 i 2 plan, klar til indflytning.

 1992: I afdeling 13, Stepping Midtpunkt, opførtes 8
 ældreboliger.

 1993: Afdeling 15, det første bofællesskab, opføres
 på Borgmestervej med 4 lejligheder og et fællesrum.
 I 1997 bygges yderligere et bofællesskab med 6
 lejligheder, også på Borgmestervej.

 Det var også i det år, at foreningen købte Kongensgade 6, Garvergården, som skal ombygges og indrettes til lejligheder. Efter mange vanskeligheder, bl. a. et skrøbeligt fundament og fund af olie og tungmetaller i undergrunden, stod de 34 boliger klar til indflytning i 1999.

2003: Efter 2 års administrativt samarbejde blev Gildesager Andels-boligforening optaget i TAB, således at de 12 boliger på Gildesager nu udgør en selvstændig afdeling i Tyrstrup Andelsboligforening.

2004: Tyrstrup Andelsboligforening danner sammen med 11 andre syd- og sønderjyske boligselskaber med tilsammen ca. 4.500 boliger andelsselskabet De Lokale Boliger, som fremover skal varetage den fælles administration.

2007:Efter flere års samarbejde med en aktiv interessegruppe om etablering af et seniorbofællesskab, har foreningen købt Plejecentret Søndervang, som vil blive ombygget til 20 boliger. Indflytning skete i sommeren 2008.

I dag er mange afdelinger slået sammen, og foreningen råder nu over en kontorbygning, 300 boliger og 2 beboerhuse.